ISPITIVANJE ZRAKOPROPUSNOSTI GRAĐEVINA


Ispitivanje zrakopropusnosti zgrade (Blower door test) je propisana obaveza Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20) .

Ispunjavanje zahtjeva o zrakopropusnosti dokazuje se ispitivanjem na novoj ili rekonstruiranoj postojećoj zgradi prema HRN ISO 9972:2015, a provodi se prije tehničkog pregleda zgrade.

Provedenim ispitivanjem se izrađuje Izvješće o provedenom testiranju zrakopropusnosti za predmetnu građevinu i dobivenim rezultatima istoga.